ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း နွေသီးနှံများ ရေဝင် ရေလွှမ်းဖြစ်ခဲ့သောစိုက်ခင်းများပြန်လည်ကုစားရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

  • Wed, 17 May 2023မေ ၁၇

ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း နွေသီးနှံများ ရေဝင် ရေလွှမ်းဖြစ်ခဲ့သောစိုက်ခင်းများ ဆယ်တင်ဧကများအား တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး မှ ကွင်းဆင်းပြီး ပြန်လည်ကုစားရမည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။