ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏ မဲခေါင်-လန်ချမ်း နွေနှမ်းစိုက်ခင်းအား ကြည့်ရှု

  • Thu, 11 May 2023

မေ ၁၁
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးမှ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏ မဲခေါင်-လန်ချမ်း နွေနှမ်းစိုက်ခင်းအား ကြည့်ရှု့အားပေးခဲ့ပါသည်။