၂၀၂၃ စာတမ်းဖတ်ပွဲ

စာတမ်းများ Download ပြုလုပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။"ပထမဆု - အတွေ့ကြုံကောင်းရှိ ပညာရှင်စာတမ်း"

"ပထမဆု - အတွေ့ကြုံကောင်းရှိ ပညာရှင်စာတမ်း"

နိုက်ထရိုဂျင် နှုန်းထားအမျိုးမျိုးနှင့် သဘာဝမြေဩဇာများ၏ ဝါသီးနှံကြီးထွားဖွွံ့ဖြိုးမှုနင့် အထွက်နှုန်..

"ပထမဆု -လူငယ်တက်သစ်စ ပညာရှင်စာတမ်း"

"ပထမဆု -လူငယ်တက်သစ်စ ပညာရှင်စာတမ်း"

 Study on The Effect of Different Sowing Dates on Heading Date, Yield and Yield Components of P..

" 2nd PRIZE - The paper of  well - Experiend Agriculturalist"

" 2nd PRIZE - The paper of well - Experiend Agriculturalist"

Study on Dormancy of Different Rice VarietiesDaw Hun Ni Su (Staff Officer) Seed Division, Head ..

"ဒုတိယဆု - လူငယ်တက်သစ်စ ပညာရှင်စာတမ်း"

"ဒုတိယဆု - လူငယ်တက်သစ်စ ပညာရှင်စာတမ်း"

ဝါ (၅) မျိုး၏ ဆားငံဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမူ အားစမ်းသပ်လေ့လာခြင်းဒေါ် ဒါလီသင်းဒု-လက်ထောက်ဦးစီးမှူး (လွ..

"3rd PRIZE - The paper of  well_Beginner Agriculturalist"

"3rd PRIZE - The paper of well_Beginner Agriculturalist"

Study on Essential Nutritional Values of Avocados in MyanmarAye Sandar AungDeputy Staff OfficerGrain..

"တတိယဆု - အတွေ့ကြုံကောင်းရှိ ပညာရှင်စာတမ်း"

"တတိယဆု - အတွေ့ကြုံကောင်းရှိ ပညာရှင်စာတမ်း"

အိမ်တွင်းအလှစိုက်အပင် (Indoor Plants) များအား အဆောက်အဦး၊ ရုံးခန်းများအတွင်း ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း..

"CONSOLATION PRIZE - Beginners' Papers"

"CONSOLATION PRIZE - Beginners' Papers"

Callus Induction and development from Mature Anther Culture of Hevea brasiliensis Muell Arg.Tin Tin ..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

ရော်ဘာပျိုးခင်းပျိုးအိတ်သွပ်မြေတွင် သဘာဝမြေဆွေးနှုန်းအမျိုးမျိူးထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပျိုးပင်ကြီးထွ..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

ကရင်ပြည်နယ်၏မြေပဲစိုက်ပျိုးမှုနှင့် ဈေးကွက်အလားအလာများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဒေါ်နန္ဒာအောင်ဒု-လက်ထောက်ဦးစ..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

ကရင်ပြည်နယ်၏ ပိုးစာပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပိုးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

ဝါမျိုးများ၏ ဝါကောက်ချိန်အလိုက်အထွက်နှုန်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းဒေါ်ဝေမီဖြိုးဒု-လက်ထောက..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

ရော်ဘာမျိုး(၇)မျိုး၏ အပင်ကြီးထွားမှုနှင့် အထွက်နှုန်းများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းဦးသူရအောင်ဒု-လ/ထဦး..

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရတက်သစ်စပညာရှင်စာတမ်း"

Rainguard Sealant Compound စမ်းသပ်သုတေသနဆောင်ရွက်မှုတင်ပြသူ -ဦးကျော်စိုးသိန်းဦးစီးအရာရှိ ရော်ဘာသုတ..

"နှစ်သိမ့်ဆုရအတွေ့အကြုံကောင်းပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရအတွေ့အကြုံကောင်းပညာရှင်စာတမ်း"

ICT Tool တစ်ခုဖြစ်သော Image Processing Technique အသုံးပြု၍ ဈေးကွက်ဝင် စပါးမျိုးများ၏ အရည်အသွေးအား အက..

"နှစ်သိမ့်ဆုရအတွေ့အကြုံကောင်းပညာရှင်စာတမ်း"

"နှစ်သိမ့်ဆုရအတွေ့အကြုံကောင်းပညာရှင်စာတမ်း"

လုပ်ကွက်ငယ်အာလူးစိုက်တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့်အချက်များနှင့် အာလူးတန်ဖ..

Showing 1 to 15 of 57 (4 Pages)