ပြည်တွင်း/ပြည်ပပညာသင်စာတမ်းများ(အကျဉ်းချုပ်)

အဆိပ်အတောက်နည်းပါးပြီး အာဟာရဧာတ်ပြည့်ဝသောပဲစဉ်းငုံလှော်ထုတ်လုပ်ခြင်း

အဆိပ်အတောက်နည်းပါးပြီး အာဟာရဧာတ်ပြည့်ဝသောပဲစဉ်းငုံလှော်ထုတ်လုပ်ခြင်း

ဒေါက်တာခမ်းမြတ်သူဦးစီးအရာရှိသီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)