ချည်မျှင်ရှည်ဝါ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း
  • Tue, 16 August 2022

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း


ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ပြည်တွင်းပြည်ပစျေး ကွက်ဝယ်လိုအားရှိသည့် အရည်အသွေးကောင်း ချည်မျှင် ရှည်ဝါများ တိုးတက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်

(၂) ပြည်တွင်းချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံများအတွက် လိုအပ်သည့်အရည် အသွေး ကောင်းဝါများ ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပမှ ဝါနှင့်ဝါထွက် ကုန်ချောပစ္စည်း များတင်သွင်း နေရမှုမှ နိုင်ငံခြားငွေယိုဖိတ်မှု လျော့နည်းသက်သာလာစေရန်

(၃) ဝါသီးနှံတန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ဝါစိုက်တောင် သူနှင့် ဝါလုပ်ငန်းရှင်များ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတိုးမြင့်လာစေရန်


စီမံကိန်းဒေသ 

စစ်ကိုင်း၊မကွေး၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ရှမ်း၊  နေပြည်တော်


စီမံကိန်းကာလ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ 


ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

(၁) ဝါစိုက်ဧရိယာနှင့် ဝါတစ်ဧက အထွက်နှုန်း လျာထားချက် ပြည့်မီရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) အရည်အသွေးကောင်း ဝါထုတ်ကုန်များရရှိရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊


စီမံကိန်းအကျိုးရလဒ်

အရည်အသွေးကောင်း ဝါထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်လာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။