မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိသော သစ်သီးဝလံများ၏ ထုတ်လုပ်ရေး (ခြံ/ စိုက်ခင်း) များ (GACC) တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး အသိပေးခြင်း
  • Tue, 18 July 2023