စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြ၊ ဒုတိယနည်းပြ၊ ဒုတိယလက်ထောင်ဦးစီးမှူး ရာထူးများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေး ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  • Thu, 28 December 2023

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြ၊ ဒုတိယနည်းပြ၊ ဒုတိယလက်ထောင်ဦးစီးမှူး ရာထူးများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေး ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း