အခြေခံပညာနှင့်စက်မှု၊စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းများတွင်နည်းပြ၊ဒု-နည်းပြ၊ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး(ကွင်းဆင်း)ရာထူးနေရာများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
  • Fri, 16 February 2024

အခြေခံပညာနှင့်စက်မှု၊စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းများတွင်နည်းပြ၊ဒု-နည်းပြ၊ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး(ကွင်းဆင်း)ရာထူးနေရာများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း