စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြ၊ ဒုတိယနည်းပြ၊ ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး (ကွင်းဆင်းလက်ထောက်) ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်အရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်တို့ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  • Fri, 15 March 2024

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြ၊ ဒုတိယနည်းပြ၊ ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး (ကွင်းဆင်းလက်ထောက်) ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်အရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်တို့ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါ Download Link တွင် ပြည်အစုံ ရယူသိရှိနိုင်ပါသည်။
Vacancy PDF File