ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း uv-vIS Xenon lamp Spectrophotometer ( 1 No ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  • Thu, 4 April 2024

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း  uv-vIS Xenon lamp Spectrophotometer ( 1 No ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း