မြေပဲ နှင့် နှမ်း သီးနှံအထွက်တိုးရေးအတွက် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်း ပညာပေးသင်တန်းများ ကျင်းပ
  • Fri, 21 July 2023

မြေပဲ နှင့် နှမ်း သီးနှံအထွက်တိုးရေးအတွက် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်း ပညာပေးသင်တန်းများ ကျင်းပ


ဇွန် ၊ ဇူလိုင်

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲ မှ ကြီးမှူး၍ မြေပဲနှင့် နှမ်း သီးနှံအထွက်တိုးတက်ရေးအတွက် (၂၇.၆.၂၀၂၃) နှင့် (၂၈.၆.၂၀၂၃)ရက်နေ့တို့တွင် မြေပဲသီးနှံ အထွက်တိုးရေးအတွက် စနစ်တကျစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းပညာပေးသင်တန်း ကိုလည်းကောင်း၊ (၁၇.၇.၂၀၂၃)နှင့်(၁၈.၇.၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် နှမ်းသီးနှံအထွက်တိုးရေးအတွက် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်း ပညာပေးသင်တန်းတို့ကို လည်းကောင်း Video Conferencing စနစ် ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။