ကြော်ငြာသင်ပုန်း
ပျဉ်းမနားစိုက်ပျိုးရေးကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်မည်
ပျဉ်းမနားစိုက်ပျိုးရေးကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်မည်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၂၀၂၃ခုနှစ် ၊ မေလ )
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၂၀၂၃ခုနှစ် ၊ မေလ )
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်/ဆန်ကွဲ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင် စားမှု (Expression of Interest – EOI) အဆိုပြုလွှာများတင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် လျှောက်လွှာများ ရယူရန်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်/ဆန်ကွဲ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင် စားမှု (Expression of Interest – EOI) အဆိုပြုလွှာများတင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် လျှောက်လွှာများ ရယူရန်
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးသို့ဘွဲ့ရ (၅)ဦးအား အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင်  သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးသို့ဘွဲ့ရ (၅)ဦးအား အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့  B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောင်လက်မှတ်ရ (၃၉)ဦး စုစုပေါင်း (၇၁)ဦးတို့အား  အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့ B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောင်လက်မှတ်ရ (၃၉)ဦး စုစုပေါင်း (၇၁)ဦးတို့အား အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့  B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောက်လက်မှတ်ရ (၅၀၈)ဦး စုစုပေါင်း (၅၄၀)ဦးတို့အား  အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့ B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောက်လက်မှတ်ရ (၅၀၈)ဦး စုစုပေါင်း (၅၄၀)ဦးတို့အား အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်များ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်များ
အလယ်တန်းအဆင့် (Grade 9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်
အလယ်တန်းအဆင့် (Grade 9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်
GACC တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(Competent Department) သို့ လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
GACC တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(Competent Department) သို့ လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းပြည့်မည့် ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းပြည့်မည့် ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
နည်းပြရာထူးအပါအဝင် (၄)မျိုးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
နည်းပြရာထူးအပါအဝင် (၄)မျိုးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Showing 16 to 30 of 40 (3 Pages)