ကြော်ငြာသင်ပုန်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့  B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောက်လက်မှတ်ရ (၅၀၈)ဦး စုစုပေါင်း (၅၄၀)ဦးတို့အား  အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးသို့ B.Agr.Sc ဘွဲ့ရ(၃၂)ဦးနှင့် Dip.Agri အောက်လက်မှတ်ရ (၅၀၈)ဦး စုစုပေါင်း (၅၄၀)ဦးတို့အား အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် စတင်သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်များ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်များ
အလယ်တန်းအဆင့် (Grade 9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်
အလယ်တန်းအဆင့် (Grade 9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်
GACC တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(Competent Department) သို့ လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
GACC တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(Competent Department) သို့ လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ နည်းပြရာထူးအပါအဝင် ရာထူး(၃)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းပြည့်မည့် ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းပြည့်မည့် ကုမ္ပဏီများအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
နည်းပြရာထူးအပါအဝင် (၄)မျိုးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
နည်းပြရာထူးအပါအဝင် (၄)မျိုးသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
 စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်း
ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
သီးနှံထွက်ကုန်များ၏ Scientific Name များ
သီးနှံထွက်ကုန်များ၏ Scientific Name များ
GACC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် အချက်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်များ
GACC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် အချက်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်များ
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း
Showing 16 to 30 of 34 (3 Pages)