စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲ

စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲသည် ဝန်ထမ်းအင်အား (၈၁၃၁) ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိက ဆောင်ရွက်နေသော ဌာနကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤဌာနခွဲသည် လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တောင်သူများအား ခေတ်မီ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တောင်သူများ ကြုံတွေ့နေရသော လက်တွေ့ ကွင်းပြဿနာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ယင်းပြဿနာများအား လက်တွေ့အသုံးချ သုတေသနများဆောင်ရွက်၍ သုတေသနရလဒ်များမှတဆင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(က)  သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ပြန့်နှံ့အောင်ဆောင်ရွက်ရန်
(ခ)    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး ဆောင်ရွက်ရန်
(ဂ)    တောင်သူလယ်သမားအားနည်းပညာများပံ့ပိုးရန်
(ဃ)   သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်
(င)    တောင်သူလယ်သမားများ အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဉပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရန်
(စ)    ပြောင်းလဲလာသည့်ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့်သီးနှံမျိုးများ၊ သီးနှံပုံစံနှင့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို တောင်သူများ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် စံပြကွက်၊ စမ်းသပ်ကွက်များ စိုက်ပျိုးပညာပေးရန်


၁။ စီမံကိန်းဌာနစိတ်
၂။ နှံစားသီးနှံဌာနစိတ်
၃။ ဆီထွက်သီးနှံဌာနစိတ်
၄။ ပဲမျိုးစုံဌာနစိတ်
၅။ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနစိတ်
၆။ တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေဌာနစိတ်
၇။ ပြန်ကြားရေးနှင့်တောင်သူရုပ်သံဌာနစိတ်
၈။ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း(AERDTC)
၉။ စိုက်ပျိုးရေးပြတိုက်
၁၀။ စီမံနှင့်ငွေစာရင်းဌာနစိတ်စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

director.extension.doa@gmail.com

Call:

+95-67-3410524