မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

၁၉၅၅-၅၆ မြန်မာနိုင်ငံ မြေနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း ကော်မရှင် (Land and Agriculture Planning Commission) ၏ထောက်ခံချက်အရ မြေယာသယံဇာတများကို သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြားရန်နှင့် စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးအသုံးချနိုင်ရန်အတွက် မြေအသုံးချရေးဌာန Land Use Bureau ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၅-၅၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကသီးနှံဖြစ်သည့် စပါးကိုသာမက နိုင်ငံခြား ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့် သီးနှံအမျိုးမျိုး တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ပါက တောင်သူလယ်သမားများ အတွက်၊ နိုင်ငံအတွက် စီးပွားရေး အခြေ အနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် လိုအပ်သည့် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းကော်မရှင် ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ထိုကော်မရှင်၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် မြေဆီမြေနှစ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်း မင်းကြီး လက်အောက်၌ မြေအသုံးချရေးဌာန ဟူ၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုဗီယက် ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြေဆီလွှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းကို ခရိုင်၊ မြို့နယ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် မြေအမျိုးအစားသတ်မှတ်ရေး စာအုပ်အား မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးဝန် ဦးတင်မောင်ကြည်မှ ရေးသားပြုစုပြီး ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်း လက်အောက်ရှိ မြေတိုင်းစာရေးကြီးများနှင့် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြေအသုံးချရေးဌာနအား လယ်-စိုက်- ရှင်း လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲ ကြီး (၉) ခုတွင် တစ်ခုပါဝင်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် ကတည်းက မြေအမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်းကို ၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့ တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စနစ်တခုချမှတ်ပြီး ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးလှအေး မှ ပထမဦးဆုံး စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာဝန်ထမ်းများနှင့် မြေတိုင်းစာရေးကြီးများအား သင်တန်းပို့ချ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။(က) မြေအမျိုးအစားအလိုက် မြေပုံများ(Soil Map)ဖော်ထုတ်ရန်၊

(ခ)  စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော မြေဆီလွှာပြဿနာများအား ပြုပြင်ရန်၊

(ဂ)  သီးနှံအလိုက် မြေဩဇာလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး မြေဆီလွှာအတွင်းသို့ အာဟာရများ မျှတစွာရရှိစေရန် ပညာပေးဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ)  မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

(င)  မြေဆီလွှာနှင့်ရေအာဟာရဓါတ်ခွဲ၍ တောင်သူလိုအပ်ချက်ပညာပေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(စ) မြေဩဇာဥပဒေပြဌာန်းပြီး အတုအပကင်းရှင်း၍ အရည်အသွေးစစ်မှန်သော မြေဩဇာများကိုသာ တောင်သူများ လက်ဝယ်သို့ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်

(ဆ)  ဓါတ်ခွဲခန်း(၁)ခုနှင့် နယ်စပ်စခန်း(၄)ခု၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေး နည်းပညာပေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်

မြေအသုံးချရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစိတ် (Land use Administration Section)

မြေအသုံးချရေးငွေစာရင်းဌာနစိတ် (Land use Finance Section)

မြေအသုံးချရေး စီမံကိန်းဌာနစိတ် (Land use Planning Section)

မြေဆီလွှာနှင့် မြေဩဇာစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ (Land use Soil Laboratories Section)

မြေဩဇာဥပဒေနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနစိတ် (Fertilizer Law and Registration Section)

မြေအသုံးချရေးသုတေသနနှင့် နည်းပညာပြန့်ပွားရေးဌာနစိတ်(Land use Research and Extension Section)

မြေဆီလွှာတိုင်းတာစစ်ဆေးရေးနှင့် မြေပုံရေးဆွဲဖော်ထုတ်ရေးဌာနစိတ် (Soil Survey and Mapping Section)မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ
Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်
landusedivision.doa.gov.mm

Email:

landusenpt@gmail.com 


Call:

၀၆၇-၃၄၁၀၆၆၇၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၆၆၈၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၃၄၈