ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲ

၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဝါနှင့်ပိုးချည်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှုလျက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် မြန်မာ့ ဝါနှင့်ပိုးချည်လုပ်ငန်း ဟူ၍ သီးခြားခွဲထွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့စက်မှုသီးနှံ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အောက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန အောက်၌ ဝါနှင့် ပိုးချည်ပညာပေးရေးနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ၊ ဂုန်လျှော်နှင့် လျှော်မျှင်များ ပညာပေးရေးနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ(၂)ခုအား ပေါင်းစည်း ၍ ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ -

(က)  မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊

( ခ)  သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များသုံးစွဲ၍ အထွက်နှုန်းတိုးတက်စေရန် လေ့ကျင့်ပညာပေးဆောင်ရွက်ရန်၊

( ဂ)  သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)  ဝါ (၇) ခြံ၊ လျှော် (၈) ခြံ၊ ပိုး (၁၉) ခြံ နှင့် ဂွမ်းမွေးနှင့်ချည်အရည်အသွေးစမ်းသပ်ဌာန (၁) ခုတို့၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရေး နည်းပညာပေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် ၊

( င)  ဝါစိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့ရေးနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးမြင့်လာစေရေးအတွက် ချည်မျှင်ရှည်ဝါတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ၊

( စ)  ဝါစိုက်တောင်သူများမျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက်ဝါမျိုးစေ့အဆင့်ပြန့်ပွားမှု (Cotton  Seed Flow) မှန်ကန်ရေးအတွက်ဝါမျိုးသန့်ခြံများနှင့်ဝါမျိုးစေ့ထုတ်အသင်း၊ ဝါမျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရန် ၊

(ဆ)    ဝါစိုက်ပျိုးသောဒေသများရှိစိုက်ပျိုးပညာပေးဝန်ထမ်းများနှင့်ဝါမျိုးသန့်ခြံများပူးပေါင်းလျက်ဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာရပ်များဆိုင်ရာစံပြကွက်များစိုက်ပျိုးပြသကာဝါစိုက်တောင်သူများကိုပညာပေးလုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်


ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲရှိ ဌာနစု/ ဌာနစိတ်များ

နည်းပညာ/ သုတေသန ဌာနစု 

- ဝါခြံများ ဌာနစိတ်       

ပိုး/လျှော်ခြံများ ဌာနစိတ်

Project ဌာနစု

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်ုနယ် ဌာနစိတ်

 - Cotton Project ဌာနစိတ်

စီမံကိန်းဌာနစု                      

 -  စီမံကိန်း (ပြည်တွင်း) ဌာနစိတ်

 - စီမံကိန်း (ပြည်ပ) ဌာနစိတ်

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနစု 

- စီမံ ဌာနစိတ်

-‌‌ ငွေစာရင်း ဌာနစိတ်          

- နိုင်ငံပိုင် ဌာနစိတ်               

- သင်တန်း ဌာနစိတ်
ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Location:

ရုံးအမှတ် (၅၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

cottonandalliedfibre@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၃၁၁၁၈