မျိုးစေ့ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက်

မျိုးစေ့ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း


မျိုးစေ့တင်သွင်း/တင်ပို့ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးသည့်ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန


ရည်ရွယ်ချက်

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီးသောမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များအားပြည်တွင်းရှိမျိုးစေ့သုံးစွဲသူများမှအချိန်မီအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်မျိုးစေ့များထုတ်လုပ်တင်ပို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးစေရန်၊နည်းပညာများရရှိစေရန်နှင့်နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေရရှိစေရန်


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

ပထမဦးစွာ လျှောက်ထားသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(၂၀၁၆)၊ ပုံစံ(၁၁) နှင့် (၁၂) အရ, 

- လျှောက်လွှာ mairs.doa.gov.mm တွင် ဖြည့်ရန်

ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခွင့်

- အဆိုပြုလွှာမိတ္တူ (သို့မဟုတ်)  အဆိုပြုလွှာမိတ္တူနှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လိုင်စင် (ပူးတွဲရန်)

ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်

- အဆိုပြုလွှာမိတ္တူ (ပူးတွဲရန်)


လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System, MAIRS (mairs.doa.gov.mm) တွင် online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။


ကုန်ကျစရိတ်

အခကြေးငွေမလို


ကြာမြင့်ချိန်

၂၄ နာရီ အတွင်း


လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး (မျိုးစေ့ဌာနခွဲ)

(အတွင်းရေးမှူး၊ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ)


ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေအမည်နှင့် အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ်(၃၁) 


MAIRS, user account  ပြုလုပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ YouTube Channel ဖြစ်သော DOA E-Services  (https://www.youtube.com/c/DOAEservices) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏အချက်အလက်များအားအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.myanmarseedportal.gov.mm တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အခြားသိရှိလိုသည်များအား တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ ဖုန်းနံပါတ် - +9567-3410385, 3410328 သို့ ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။