ပိုးသတ်ဆေးလိုင်စင်များ

ပိုးသတ်ဆေးလိုင်စင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍

အောက်ပါ Website Link တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >>>

>>> https://ppd.doa.gov.mm <<<