ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
၁။ ပြည်ပမှ  ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောယာယီ(သို့)အပြည့်အ၀သုံးစွဲခွင့် ရရှိထားသော ပိုးသတ်‌‌ဆေးဖြစ်ရမည်။


၂။ ထုတ်လုပ်သူမှသဘောတူခွင့်ပြုသောကုမ္ပဏီမှသာတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခွင့်ရှိပါသည်။

၃။ တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာအားတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၊ ပိုးသတ်ဆေး မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ၊  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ရန်ကုန်သို့လိပ်မူ၍လျှောက်ထားရမည်။


၄။တင်သွင်းခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက် များအားပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  (၁)လက်မှတ်ရပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲသူ အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြား မိတ္တူ
  (၂) မြန်မာအညွှန်းစာ
  (၃) Proforma Invoice (ကုန်ပို့လွှာ)
  (၄)ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  (၅)ပြန်လည်ထုတ်ပိုးမည့်အရွယ်အစားများအတွက်ပြန်လည်ထုတ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်မိတ္တူ
  (၆)ထုတ်လုပ်သူမှတင်ပို့မှု/တဆင့်တင်ပို့မှုအတွက်သဘောတူညီချက်
  (၇)လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့် လိုင်စင် မိတ္တူ
  (၈)ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခပေးသွင်းပြီးကြောင်းပြေစာမူရင်း
  (၉)Technical Grade တင်သွင်းရန်အတွက်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် မိတ္တူ
  (၁၀)ကိုယ်စားဆောင်ရွက်လျှင်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
  (၁၁)တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  (၁၂)ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ Exporter and Importer Registration မိတ္တူ
  (၁၃)ထုတ်ပိုးမှုအရွယ်အစား၁၀၀စီစီ/ဂရမ်ထက်သေးငယ်ပါကလက်ကမ်းစာစောင်ခိုင်မြဲစွာပူးတွဲထားခြင်း(သို့)အညွှန်းစာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်သောထုတ်ပိုးမှုနမူနာပုံစံ


၂။လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(၁)တင်သွင်းသူမှလျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ပြီးလိုအပ်သောအချက်အလက်များအားပူးတွဲ၍စိုက်ပျိုးရေးဦးသည်။

(၂) ပိုးသတ်ဆေးအရည်  အသွေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခအားမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏စာရင်းအမှတ်MD.013156 သို့မဟုတ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ(၃)ရှိစာရင်းအမှတ်MD.010204သို့ပေးသွင်းရန်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမငွေသွင်းစာထုတ်ပေးခြင်း။


(၃)ငွေသွင်းပြေစာမူရင်းအားတင်သွင်းသူမှစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၄)ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်အားကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ MyanmarTradenet2.0 Onlineစနစ်ဖြင့်ထုတ်ပေးခြင်း။


၃။ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခ - တင်သွင်းမည့်  ပိုးသတ်ဆေးပမာဏ (၂၀)မက်ထရစ်တန်လျှင်(၃၀၀ ၀၀၀) ကျပ်