ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်း၊ မှိုအဆိပ်၊ အဆိပ်ဖြစ်သတ္ထုများစစ်ဆေးခြင်း

ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်း၊ မှိုအဆိပ်၊ အဆိပ်ဖြစ်သတ္ထုများစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍

အောက်ပါ Website Link တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >>>

>>> https://ppd.doa.gov.mm <<<