• ယူရီးယားနှင့်လက်ချားအသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည့်ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးအောင်စိုက်ပျိုးနည်း
ယူရီးယားနှင့်လက်ချားအသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည့်ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးအောင်စိုက်ပျိုးနည်း

စာအုပ်အမည်    :    ယူရီးယားနှင့်လက်ချားအသုံးပြု၍ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသည့်ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးအောင်စိုက်ပျိုးနည်း

ထုတ်ဝေသူ        :    စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good