• အော်ဂဲနစ်နည်းပညာအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အများပူးပေါင်းပါဝင်သောအာမခံစနစ်တည်ထောင်ခြင်း
အော်ဂဲနစ်နည်းပညာအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အများပူးပေါင်းပါဝင်သောအာမခံစနစ်တည်ထောင်ခြင်း

စာအုပ်အမည်    :    အော်ဂဲနစ်နည်းပညာအသုံးပြု၍စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အများပူးပေါင်းပါဝင်သောအာမခံစနစ်တည်ထောင်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ        :    စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good