• စပါးသီးနှံ ရေမြေသဘာဝနှင့် နေရာဒေသကိုယ်စားပြု အပင်အာဟာရဓာတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
စပါးသီးနှံ ရေမြေသဘာဝနှင့် နေရာဒေသကိုယ်စားပြု အပင်အာဟာရဓာတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

စာအုပ်အမည်         :     မြန်မာနိုင်ငံ စပါးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမြေသဘာဝနှင့် နေရာဒေသကိုယ်စားပြု အပင်အာဟာရဓာတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းပညာ

Source                 :     DOA & IRRI

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good