သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲ

၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှိ သကြားစက်ရုံများနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ထုတ်နုတ်အင်အားဖြင့် မြန်မာ့ကြံလုပ်ငန်း အား သီးခြားဌာနတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။  ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ မြန်မာ့စက်မှုသီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအောက်တွင် ကြံသီးနှံလုပ်ငန်းဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုသီးနှံဦးစီးဌာနအောက်တွင် ကြံသီးနှံပညာပေးရေးနှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က) ကြံတောင်သူများလိုအပ်သည့် ဒေသနှင့်သင့်တော်သော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ  အပြည့်အဝ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊ ကြံအထွက်နှုန်း၊ သကြား အထွက်နှုန်းကောင်းသည့် မျိုးများအား ဒေသအလိုက်ပွားများဖြန့်ဖြူးပေးရန်၊

(ခ) အထူးအထွက်တိုး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ လိုက်နာကျင့်သုံး၍ တောင်သူများအထွက်တိုးစေရေးအတွက် သုတေသနနှင့်နည်းပညာပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဂ) သုတေသနခြံ (၃) ခြံ/ မျိုးသန့်ခြံ (၉) ခြံ ၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရေးအတွက် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) သကြားစက်ရုံများနှင့် ကြံစိုက်တောင်သူများ၏ Contract Farming ကိစ္စ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ကြံစိုက်ပျိုးသကြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊(၁) စီမံကိန်းဌာနစိတ်

(၂) ခြံ/ သုတေသန/ စိုက်ပညာဌာနစိတ်

(၃) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးဌာနစိတ်

(၄) ငွေစာရင်းဌာနစိတ်သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများLocation:

ရုံးအမှတ် (၅၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

sugarcrops.agri@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၃၁၂၀၈

၀၆၇-၃၄၃၁၁၂၃