ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲ


ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းရေးဌာနခွဲသည် ဌာနအတွက်လိုအပ်သော ယာဉ်နှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်အတွက် လိုအပ် ချက် စက်ဆီ၊ ချောဆီများ၊ ပံ့ပိုးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် စာရေးကိရိယာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံး ပရိဘောဂများအား သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ ပြင်ပမှတင်ဒါခေါ် ယူခြင်းကိစ္စများ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဆောက်အဦတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အိမ်ရာနေရာချထားခြင်းများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊    သိုလှောင်ရုံ များ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ ရုံးအဆောက်အဦများ၏ မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ အပေါ် ညွှန်ကြားမှု ပေးရန်၊ ဌာနပိုင် မြေယာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဌာနမှငှားရမ်းထားသော ခြံ၊ စိုက်ကွင်း၊ စက်ရုံ၊ ရုံးအဆောက်အဦများအား စာချုပ် ပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအပေါ် ကြီးကြပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းကိစ္စရပ်များ စီစဉ်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်အမိန့်နှင့်အညီငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်အမိန့်များထုတ်ပြန်ရန်စိစစ်တင်ပြ ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များအတွက် (Vetted)စိစစ်၍ တင်ပြခြင်း၊ ငွေကြေး သုံးစွဲခွင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဌာနဖြစ်ပါသည်။(က) ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ) ဌာနပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်း ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရန်

(ဂ) ဌာနမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စရပ်များ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ) မော်တော်ယာဉ် ပို့ဆောင်/ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် သိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်

(င) ဌာနအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရန်

(စ) ရုံးချုပ် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်

(ဆ) ဌာနပိုင် အဆောက်အအုံ၊ မြေ စသည့် ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စ စုစည်းကြီးကြပ်ရန်

(ဇ) ဌာန၏ တင်ဒါလုပ်ငန်းများ စုစည်းကြီးကြပ်ရန်

(ဈ) ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်
  • စီမံ/ငွေကြေးဌာနစု
  • အဆောက်အအုံပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု
  • မော်တော်ယာဉ်ဌာနစုLocation:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ နေပြည်တော်

Email:

logi@gmail.com

Call:

၀၆၇-