စပါးသီးနှံဌာနခွဲ


စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူများ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ တောင်သူများဝင်ငွေတိုးတက်ကာ စီးပွားရေး အကျိုး အမြတ်ရရှိမှုမှသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဆန်စပါးကဏ္ဍ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ စပါးသီးနှံဌာနခွဲအား (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ စ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
(က) ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး‌ဆောင်ရွက်ရန်
(ခ) ခေတ်မီနည်းစနစ်များ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရေး လေ့ကျင့်ပညာပေးရန်
(ဂ) အရည်အသွေးကောင်းမျိုးသစ်များ သုံးစွဲနိုင်ရေး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်
(ဃ)စပါး(၁)ဧက တင်း(၁၀၀)နှုန်းအထက်ထွက်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးသူ တောင်သူလယ်သမား များအား လက်တွေ့ လိုက်နာ ဆောင်ရွက် လာစေရန်၊ နည်းပညာပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း


စပါးသီးနှံဌာနခွဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း

ပြည်တွင်းစီမံကိန်းဌာနစိတ်

ပြည်ပစီမံကိန်းဌာနစိတ်

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစိတ်

ငွေစာရင်းဌာနစိတ်စပါးသီးနှံဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

ricedivision.doa@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၁၀၀၇၀