ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ

ယခင်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလက်ထက် စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲအောက်တွင် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံဌာနစု အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံဌာနစု၊ အပင်ဇီဝနည်းပညာဗဟိုဌာနနှင့် ပန်းမန်နှင့်မြေယာအလှဌာနစိတ်တို့အား ပူးပေါင်း၍ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(က) ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ မွေးမြူထုတ်လုပ်ရန်
(ခ) သီးနှံအလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဖြစ်လာရေး လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရန်၊ ယင်း သီးနှံ များ၏ စိုက်နည်းစနစ်များအား တောင်သူသို့နည်းပညာပေးရန်၊
(ဂ) စပ်မျိုးများ မွေးမြူထုတ်လုပ်ပေးရန်
(ဃ)မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးပေးရန်
(င) DNA Finger print ပြုလုပ်ပေးရန်
(စ) GMO စိစစ်ပေးရန်နှင့် Non GMO Certificate ထုတ်ပေးရန်
(ဆ)ဆန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန်
(ဇ) GAP လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ Certificate ပေးရန်
(ဈ) ခြံ(၅၅)ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန (VFRDC) ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်သုတေသနဗဟိုဌာနနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်
(ည) Organic သီးနှံထောက်ခံချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး Certificate စစ်ဆေးပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်


ဥယျာဉ်ခြံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော

ဌာနစိတ်များ

၁။ ပြည်တွင်းစီမံကိန်းဌာနစိတ်

၂။ ပြည်ပစီမံကိန်းဌာနစိတ်

၃။ မျိုးစေ့ဌာနစိတ်

၄။ ပန်းမန်နှင့်မြေယာအလှဌာနစိတ်

၅။ ဂျီအေပီနှင့် အော်ဂဲနစ်ဌာနစိတ်

၆။ စီမံဌာနစိတ်

၇။ ငွေစာရင်းဌာနစိတ်


သုတေသနနှင့် နည်းပညာပေးဌာနများ

၁။ အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနဗဟိုဌာန

၂။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန

၃။အထက်မြန်မာပြည် အော်ဂဲနစ်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးဗဟိုဌာန

၄။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာဌာန၊ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း၊စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဈေးကွက်ဌာန

၅။ ဂျီအေပီစံပြခြံ


ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိ သီးနှံကိုယ်စားပြုခြံများ

နေပြည်တော်

၁။    နေပြည်တော်ပရဆေးဉယျာဉ်

ကချင်ပြည်နယ်

၂၊။    မြစ်ကြီးနားဉယျာဉ်ခြံ

ချင်းပြည်နယ်

၃။    ကျောဘုတ်ဉယျာဉ်ခြံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၄။    ကန့်ဘလူဉယျာဉ်ခြံ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီ'

၅။    စခန်းကြီးဉယျာဉ်ခြံ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၆။    ရပ်သစ်ဉယျာဉ်ခြံ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၇။    မြနဒီဉယျာဉ်ခြံ

၈။    ဆည်ပေါက်ဉယျာဉ်ခြံ

၉။    ညောင်ဉီးဉယျာဉ်ခြံ

၁၀။    ထုံးဘိုဉယျာဉ်ခြံ

၁၁။    ဒိုးကွင်းဉယျာဉ်ခြံ

၁၂။    မိတ္ထွီလာဉယျာဉ်ခြံ

၁၃။    ပုပ္ပားဉယျာဉ်ခြံ

၁၄။    အင်တိုင်းသာဉယျာဉ်ခြံ

၁၅။    ပွေးတောင်ဉယျာဉ်ခြံ

၁၆။     နန်းရှေ့ဉယျာဉ်ခြံ

၁၇။    သက္ကန့်ဉယျာဉ်ခြံ

မွန်ပြည်နယ်

၁၈။    အင်္ဂဘိုဉယျာဉ်ခြံ

၁၉။    ကျုံကဉယျာဉ်ခြံ

၂၀။    ကန်ကလေးဉယျာဉ်ခြံ

၂၁။    အဇင်းဉယျာဉ်ခြံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၂။    မင်္ဂလာဒုံဉယျာဉ်ခြံ

၂၃။    မြေပဒေသာဉယျာဉ်ခြံ

၂၄။    ကန်သာဉယျာဉ်ခြံ

၂၅။    ရွှေနံသာ(ဘားလား)သစ်ခွခြံ

ရှမ်းပြည်နယ်

၂၆။    ဟဲဟိုးဉယျာဉ်ခြံ

၂၇။    ပင်လောင်ဉယျာဉ်ခြံ

၂၈။     နမ့်လတ်ဉယျာဉ်ခြံ

၂၉။    မိုင်းအင်ဉယျာဉ်ခြံ

၃၀။    နောင်ချိုဉယျာဉ်ခြံ

၃၁။    ပါလျံဉယျာဉ်ခြံ

ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

hortibiotechoffice@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၁၀၁၄၇