မျိုးစေ့ဌာနခွဲ

မျိုးစေ့ဌာနခွဲသည် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရသော နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် လယ်ယာကဏ္ဍမှ သီးနှံများ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၊ ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ထွက်ရှိလာသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား စီးပွားဖြစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
မျိုးစေ့ဌာနခွဲသည် သီးနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး၊ အထွက်နှုန်းတိုးတက်မြင့်မားရေးနှင့် မျိုးရိုးဗီဇမှန်ကန်သော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ အသုံးပြုစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးတို့ကိုရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာသည့် ထွက်ကုန်များအား စီးပွားဖြစ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မျိုးစေ့ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

နောက်ခံသမိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးဌာနကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သီးနှံမျိုးသစ်များ မွေးမြူထုတ်လုပ် ပွားများဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန်အတွက် ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးခြံကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၀၈ ခုနှစ် တွင် မှော်ဘီခြံကိုလည်းကောင်း တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အဆိုပါ ခြံများ၌ စပါးမျိုးများမွေးမြူခြင်း၊ မျိုးသစ်များ ပွားများ၍ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဒေသအသီးသီးတွင် ခြံများတည်ထောင်၍ သီးနှံမျိုးသစ်များ မွေးမြူဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် မျိုးများကို ပွားများ၍ ဖြန့်ဖြူး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၈-၁၉၇၉ ခုနှစ် တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် သီးနှံမျိုးစေ့ စီမံကိန်း အဆင့်(၁)ကို စတင်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က မရှိခဲ့သည့် စနစ်တကျ မျိုးစေ့အဆင့်ဆင့် ပွားများရေးစနစ်နှင့် မျိုးစေ့အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် မျိုးစေ့အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်အတည်ပြုပြဌာန်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅-၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် သီးနှံမျိုးစေ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအဆင့် (၂)ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ယင်းစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအောက်၌ မျိုးစေ့ဌာနတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ရန် ပါရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် သီးနှံများစိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော အရည်အသွေးကောင်း မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မျိုးစေ့ဌာနခွဲကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(က) အရည်အသွေးကောင်းသီးနှံမျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်

(ခ)  မျိုးစေ့အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ)  နည်းပညာသင်တန်းများ၊ဆွေးနွေးပွဲများ၊သရုပ်ပြပွဲများကျင်းပပြီး တောင်သူများအား ပညာပေးရန်

(ဃ) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မျိုးစေ့ဉပဒေနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထိန်းကျောင်းကြီးကြပ်ပေးရန်

(င)  ပုဂ္ဂလိကမျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရန်အတွက် အမျိုးသားမျိုးစေ့မူဝါဒရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်

(စ)  မျိုးစေ့ခြံ(၄၅)ခြံ၊ မျိုးစေ့သန့်စင်စက်ရုံ(၈)ခု၊ မြန်မာ့ဆန်စပါးသုတေသနဌာန(မှော်ဘီ) တို့၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေး နည်းပညာပေးကြီးကြပ်ရန်

မျိုးစေ့ဌာနခွဲတွင် အောက်ပါဌာနစုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၁။ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု

၂။ မျိုးစေ့အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု

၃။ မျိုးစေ့ဥပဒေဌာနစု

၄။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု

၅။ ငွေစာရင်း/ ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းရေးဌာနစု
မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

www.myanmarseedporta

Call:

+95-67-3410385