သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲအား ၁၉၈၀-၁၉၈၁ ခုနှစ်၌ တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာနခွဲ လက်အောက်တွင် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနစုအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တဖန် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအောက်တွင် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနစုမှ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲအဖြစ် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။(က) သီးနှံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးအား ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြင့် အခြေခံ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သီးနှံတစ်ခုစီအလိုက် ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးပုံစံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ) ခေတ်မီ သီးနှံကာကွယ်ရေး နည်းစနစ်များကို တောင်သူများ လက်ဝယ်အရောက် ပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ) သီးနှံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဓါတုပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု စားသုံးသူများနှင့်အသုံးပြုသူများ၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီးနှံကာကွယ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် များကို တင်ပို့/တင်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်

(င) ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်

(စ) အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသား သီးနှံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်

(ဆ) ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေနှင့်အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေအရအခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ခံ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်

(ဇ) လက်မှတ်ရ ပိုးသတ်ဆေးကိုင်တွယ်သုံးစွဲသူ သင်တန်းအား ကြီးကြပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်

(ဈ) ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများနှင့်အညီ အရည်အသွေးပြည့်မီသော စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးများ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းအား ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်

(ည) ခြံ(၁)ခြံ၊ ပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံ(၅)ခု၊ ပိုးထိန်းချုပ်ရေးစခန်း(၂၂)ခု၊ ဓါတ်ခွဲခန်း(၆)ခု၊ စဉ့်ကိုင် ပလိပ် ကြွက်သတ်ဆေးဓါတ်ခွဲခန်း၊ စဉ့်ကိုင်ဇီဝဓါတ်ခွဲခန်း၊ မန္တလေးသီးနှံကာကွယ်ရေး ဓါတ်ခွဲခန်း၊ မန္တလေး Food Safety ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ညောင်ဦး Food Safety ဓါတ်ခွဲခန်းများ၊ နေပြည်တော် Quarantine ဓါတ်ခွဲခန်း၊နေပြည်တော် Food Safety ဓါတ်ခွဲခန်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်

(ဋ) ပုဂ္ဂလိက ပိုးသတ်မှိုင်းတိုက်အဖွဲ့အစည်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်၁။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်ဌာနစု

၂။ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးဌာနစု

၃။ သီးနှံထွက်ကုန်များအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးဌာနစု

၄။ ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနစု

၅။ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု

၆။ ကိမိလဗေဒဌာနစု

၇။ အပင်ရောဂါဌာနစု

၈။ ပေါင်းစုဌာနစု

၉။ ကြွက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာနစု

၁၀။ သိုလှောင်သီးနှံအင်းဆက်ဖျက်ပိုးနှင့်အဆိပ်ငွေ့မှိုင်းတိုက်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု

၁၁။ သီးထိုးယင်ဌာနစု

၁၂။ SPS enquiry point ဌာနစုသီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Location:

- ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ ရန်ကုန်

- ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

ppd.doa.gov.mm

Email:

nptppd43@gmail.com


Call:

၀၁ ၆၄၄ ၂၁၄

၀၆၇-၃၄၁၀၄၉၁