နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲ

နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နှစ်ရှည်ပင်များ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ဌာနဖြစ်သည်။ နှစ်ရှည်သီးနှံ ဌာနခွဲလက်အောက်တွင်နှစ်ရှည်ပင်များ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ (ရော်ဘာ) ခြံ(၆)ခြံ၊ နှစ်ရှည်ပင်များသုတေသနနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ(ဆီအုန်း)ခြံ(၇)ခြံ၊ နှစ်ရှည်ပင်များ သုတေသနနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး (မက္ကဒေးမီးယား) စခန်း(၃)ခု၊ နှစ်ရှည်ပင်များ သုတေသနနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန(၅)ခုတို့ဖြင့် နှစ်ရှည်ပင်ဆိုင်ရာ သုတေသနများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

(က) တောင်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဈေးကွက်ဝင် နှစ်ရှည်သီးနှံများ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်  ရာသီဥတုရေမြေဒေသနှင့် ကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သော မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှလည်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေး ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်

(ခ) နှစ်ရှည်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားရေးနှင့် ဈေးကွက်၌ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ တိုးတက် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက် မပြတ် ဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ) ရေရှည်တည်တံ့သည့် နှစ်ရှည်သီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လိုက်နာကျင့်သုံး နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးပညာပေးရေး လုပ်ငန်း ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ) ပြည်တွင်းစားသုံးဆီ ဖူလုံရန် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သော ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဆီအုန်း စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်

(င)  ခြံ(၁၇)ခြံ၊ သုတေသနဌာန(၃)ခု၊ ရှေ့တန်းစခန်း(၁)ခုတို့၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရေး နည်းပညာပေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲ  လက်အောက်တွင် ဌာနစု(၅)ခုဖြင့်ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ဌာနစု(၅)ခုမှာ-
(၁) စီမံဌာနစု
(၂)ငွေစာရင်းဌာနစု
(၃)သီးနှံဌာနစု
(၄)သုတေသနဌာနစု
(၅)စီမံကိန်းဌာနစု
နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Location:

ရုံးအမှတ် (၅၀)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

perennial@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၃၁၂၀၃