ကုန်စည်ဒိုင်အလိုက် သီးနှံစျေးနှုန်းများ

စဉ် သီးနှံအမည် ယူနစ် အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ရေတွက်ပုံ တစ်ယူနစ် ပမာဏ
အနိမ့်ဈေး အမြင့်ဈေး
စပါး
မနောသုခ တင်း ၄၆ ပေါင် ၁၉,၅၀၀ ၂၄,၀၀၀
ဆင်းသုခ တင်း ၄၆ ပေါင် ၁၉,၅၀၀ ၂၄,၀၀၀
ဧရာမင်း တင်း ၄၆ ပေါင် ၂၆,၀၀၀ ၂၈,၀၀၀
‌ပေါ်ဆန်းမွှေး တင်း ၄၆ ပေါင်
လုံးသွယ်မွှေး တင်း ၄၆ ပေါင်
ရွှေရင်အေး တင်း ၄၆ ပေါင်
‌ပေါ်ဆန်းရင် တင်း ၄၆ ပေါင်
ရတနာတိုး တင်း ၄၆ ပေါင်
ရွှေသွယ်ရင် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၀ ဆင်းသွယ်လတ် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၁ ဆင်းဧကရီ-၃ တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၂ ထိုင်းနှံကောက် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၃ မှော်ဘီ-၂ တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၄ ဆင်းရွှေဝါ တင်း ၄၆ ပေါင်
အခြားနှံစားသီးနှံ
၁၅ အစေ့ထုတ်ပြောင်း တင်း ၁၈ ပိဿာ
၁၆ ဖူးစားပြောင်း ဖူး
၁၇ ဂျုံမှုန့် ပိဿာ
၁၈ ဂျုံစေ့ တင်း
ပဲမျိုးစုံ
၁၉ မတ်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ ၁၁၀,၀၀၀ ၁၃၀,၀၀၀
၂၀ ပဲတီစိမ်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ ၅၈,၀၀၀ ၆၅,၀၀၀
၂၁ ပဲစင်းငုံ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၂ ကုလားပဲ (လုံးသေး) တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၃ ကုလားပဲ (လုံးကြီး) တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၄ ကုလားပဲ (ခြမ်း) ပိဿာ ၇,၆၀၀ ၈,၀၀၀
၂၅ ပဲပုတ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၆ စားတော်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၇ စွန်တာနီ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၈ စွန်တာပြာ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၉ ထောပတ်ပဲ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၀ ပဲကြီး တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၁ ပဲနောက် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၂ ပဲယင်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၃ ပဲဖြူကလေး တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၄ ပဲလွန်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၅ ဘိုကိတ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၆ မြေထောက်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၇ ပဲဘိစပ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၈ ပဲရာဇာ/ပဲနီလေး တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
ဆီထွက်
၃၉ နှမ်းနက် တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ ၁၁၀,၀၀၀ ၁၁၅,၀၀၀
၄၀ နှမ်းနီ တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ
၄၁ နှမ်းဖြူ တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ
၄၂ မြေပဲ(အဆန်) ပိဿာ ၇,၀၀၀ ၇,၂၀၀
၄၃ မြေပဲ(အတောင့်) တင်း ၆.၇၅ ပိဿာ ၂၃,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀
၄၄ နေကြာ တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ ၃၄,၀၀၀ ၃၅,၀၀၀
၄၅ ဆီမုန်ညင်း တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
၄၆ ဆီမုန်လာ တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
၄၇ ပန်းနှမ်း တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံ
၄၈ ဝါ(ချည်မျှင်တို) ပိဿာ
၄၉ ဝါ(ချည်မျှင်ရှည်) ပိဿာ
၅၀ ချက်ကြံ တန်
၅၁ စားကြံ တန်
၅၂ ‌ရော်ဘာ ပေါင်
၅၃ ဆီအုန်း ပိဿာ
၅၄ ‌ကော်ဖီ (Grade 1) တန်
၅၅ ‌ကော်ဖီ ( Grade 2 ) တန်
၅၆ ‌လျှော်ဖြူ ပိဿာ
ဆန်
၅၇ မနောသုခ(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၅၈ ဆင်းသုခ(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၅၉ ဧရာမင်း(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၀ ‌ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၁ လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၂ ‌ရွှေရင်အေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၃ ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၄ ရတနာတိုး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၅ ‌ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၆ ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၇ ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၈ ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၉ မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
ဆီ
၇၀ ‌မြေပဲဆီ ပိဿာ
၇၁ နှမ်းဆီ ပိဿာ
၇၂ နေကြာဆီ ပိဿာ
၇၃ ပဲပုတ်ဆီ ပိဿာ
၇၄ စားအုန်းဆီ ပိဿာ
၇၅ ဝါစေ့ဆီ ပိဿာ
စားဖိုဆောင်သီးနှံ
၇၆ ကြက်သွန်နီ(အကြီး) ပိဿာ
၇၇ ကြက်သွန်နီ(အလတ်) ပိဿာ
၇၈ ကြက်သွန်နီ(အသေး) ပိဿာ
၇၉ ကြက်သွန်ဖြူ(ဗမာ) ပိဿာ
၈၀ ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) ပိဿာ
၈၁ ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) ပိဿာ
၈၂ ငရုတ်အစို(ရှည်) ပိဿာ
၈၃ ငရုတ်အစို(ပွ) ပိဿာ
၈၄ ငရုတ်အစို(ပီနန်) ပိဿာ
၈၅ ငရုတ်အခြောက်(ရှည်) ပိဿာ
၈၆ ငရုတ်အခြောက်(ပွ) ပိဿာ
၈၇ ငရုတ်အခြောက်(ပီနန်) ပိဿာ
၈၈ ခရမ်းချဉ်(ဗမာ) ပိဿာ
၈၉ ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း) ပိဿာ
၉၀ အာလူး ပိဿာ
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်
၉၁ ချင်း ပိဿာ
၉၂ ငရုတ်ကောင်း ပိဿာ
၉၃ နနွင်းတက် ပိဿာ
၉၄ နနွင်းမှုန့် ပိဿာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်
၉၅ မုန်ညင်းဖြူထုပ် ပိဿာ
၉၆ ဂေါ်ဖီထုပ် ထုပ်
၉၇ ‌ဂေါ်ရခါးသီး လုံး
၉၈ ပန်းဂေါ်ဖီ/ပန်းမုန်လာ ပွင့်
သစ်သီးဝလံ
၉၉ ပျားလိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၀ ရွှေလိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၁ ခွံပွလိမ္မော် လုံး
၁၀၂ ခွံကျစ်လိမ္မော် လုံး
၁၀၃ ဂျပန်လိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၄ လိမ္မော်ချဉ် ပိဿာ
၁၀၅ ရှောက်ချိုသီး လုံး
၁၀၆ ကျွဲကောသီး(အဖြူ) လုံး
၁၀၇ ကျွဲကောသီး(ပန်းရောင်) လုံး
၁၀၈ ဆန်းကစ်သီး လုံး
၁၀၉ ဂရိတ်ဖရုသီး လုံး
၁၁၀ သံပုရာသီး(ဒေသမျိုး/မြန်မာသံပုရာ) လုံး
၁၁၁ သံပုရာသီး(ဆေးသံပုရာ/ဟော်လန်) လုံး
၁၁၂ ရှောက်သီး လုံး
၁၁၃ ဆီးသီး(အခြောက်) တင်း
၁၁၄ ဆီးသီး(အစို) တင်း
၁၁၅ ‌ထောပတ်သီး လုံး
၁၁၆ ဒူးရင်းသီး လုံး
၁၁၇ နဂါးမောက်သီး လုံး
၁၁၈ ပန်းသီး လုံး
၁၁၉ ဖရဲသီး လုံး
၁၂၀ မာလကာသီး လုံး
၁၂၁ မက္ကဒေးမီးယား ကီလို(kg)
၁၂၂ မက်ခါ/မက်ခေါက်သီး တင်း
၁၂၃ ‌မျောက်ငိုသီး ကီလို(kg)
၁၂၄ ‌သခွားမွှေးသီး လုံး
၁၂၅ ‌သရက်သီး လုံး
၁၂၆ ‌သင်္ဘောသီး(စိမ်း) လုံး
၁၂၇ ‌သင်္ဘောသီး(မှည့်) လုံး
၁၂၈ ‌သစ်ကြားသီး ကီလို(kg)
အခြားစားသုံး
၁၂၉ ကွမ်းရွက် ပိဿာ
၁၃၀ ကွမ်းသီး ပိဿာ
၁၃၁ ငှက်ပျောသီး (ရခိုင်) ဖီး
၁၃၂ ငှက်ပျောသီး (ဖီးကြမ်း) ဖီး
၁၃၃ ငှက်ပျောသီး (သီးမွှေး) ဖီး
၁၃၄ ဆေးရွက်ကြီး ပိဿာ
၁၃၅ ပီလောပီနံ ပိဿာ
၁၃၆ လက်ဖက်(ခြောက်) ပိဿာ
၁၃၇ လက်ဖက်(စို) ပိဿာ
၁၃၈ ဝဉ(ခြောက်) ပိဿာ
၁၃၉ ဝဉ(စို) ပိဿာ
၁၄၀ သီဟိုဠ်စေ့ ပိဿာ
၁၄၁ အုန်းသီး လုံး
အခြားမစားသုံး
၁၄၂ ဓနိ စည်း (၁၀ ဗျစ်ပါ)
၁၄၃ သက်ငယ် စည်း (၁၀ ဗျစ်ပါ)
၁၄၄ သစ်ခေါက် ပိဿာ
Designed by GTSP