ကုန်စည်ဒိုင်အလိုက် သွင်းအားစု စျေးနှုန်းများ

စဉ် သီးနှံအမည် ယူနစ် အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ရေတွက်ပုံ တစ်ယူနစ် ပမာဏ ကျပ်/ယူနစ်
ယူရီးယား
မြင်းပျံ အိတ် ၅၀ ကီလို
ရွှေတောင် အိတ် ၅၀ ကီလို
ဩဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို
ရွှေနဂါး တင်း ၅၀ ကီလို
ဝိစာရ တင်း ၅၀ ကီလို
တီစူပါ
သံကွင်း အိတ် ၅၀ ကီလို
အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို
ဩဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို
ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို
ပိုတက်
၁၀ မာကိုတာ အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၁ ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၂ အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၃ ဩဘာ အိတ် ၅၀ ကီလို
ကွန်ပေါင်း
၁၄ သြဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၅ အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၆ ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၇ ရွှေနဂါး အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၈ သံကွင်း အိတ် ၅၀ ကီလို
ဂျစ်ပဆန်
၁၉ သြဘာ/ကောမက် အိတ် ၂၅ ကီလို
၂၀ အာမို အိတ် ၂၅ ကီလို
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
၂၁ သြဘာ/ကောမက် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၂ အာမို ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
ပိုးသတ်ဆေး
၂၃ တင်းရှန့် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၄ ဒါနာဒင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၅ ဖိုင်းယား ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၆ ဖျူရီ ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၇ ဘက်တား ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
မှိုသတ်ဆေး
၂၈ ကာဆူမင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၉ ဆင်နာဂျီ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၃၀ မန်ကိုဇက် ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၃၁ ယူနတီ ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၃၂ ဟက်ဇာဂွန်/ဟက်ဇာဂိုနားဇိုး ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၃၃ အာမိုခရောင်း ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
ပေါင်းသတ်ဆေး
၃၄ ကွန်ပလိ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၃၅ ဂလိုင်ဖိုဆိတ်/ပေါင်းကေလာ ဗူး ၁ လီတာ
၃၆ ဂျင်နရယ် ဗူး ၁ လီတာ
၃၇ ဇောင်းထက်(40wp) ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၃၈ ဖော်ကျွန်း ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၃၉ မက်ဖိုက်တာ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၄၀ ဝိစာရ ဗူး ၅၀၀ စီစီ
ဟော်မုန်း
၄၁ ဂရိုးဩ ထုပ် ၁၀ စီစီ
၄၂ ဖာတီစတက် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၄၃ ​မော်ရယ်မုန်း/လစ်တိုဇင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၄၄ အာမို ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၄၅ GA3 ထုပ် ၁၀ ဂရမ်
မျိုးစေ့
၄၆ မနောသုခ(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၄၇ ဆင်းသုခ(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၄၈ ဧရာမင်း(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၄၉ ‌ပေါ်ဆန်းမွှေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၀ လုံးသွယ်မွှေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၁ ‌ရွှေရင်အေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၂ ပေါ်ဆန်းရင်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၃ ရတနာတိုး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၄ ‌ရွှေသွယ်ရင်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၅ ဆင်းသွယ်လတ်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၆ မှော်ဘီ-၂ (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၇ ထိုင်းနှံကောက် (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၈ ဆင်းဧကရီ-၃ (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်